price list image-1
Gizlilik Sözleşmesi
Gizlilik Sözleşmesi

KOMAGENE GİZLİLİK POLİTİKASI

Yörpaş Yöresel Yiyecekler Pazarlama A.Ş. (Komagene) olarak, Komagene MobilApp
uygulaması ile sunmuş olduğumuz hizmetlerden yararlanan tüm kullanıcıların (Kullanıcı)
kişisel verilerinin korunmasına ve gizliliğine önem verdiğimizi ve bu bilgilerin korunması için
gerekli tedbirleri aldığımızı bildiririz.


Bu metin, Kullanıcı bilgilerinin kullanım amacına, hangi tür verilerin toplandığına, Kullanıcı
sorumluluğuna ve Komagene olarak bilgilerin saklanması ve korunmasında uyguladığımız
kurallara ilişkin Kullanıcıları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Kişisel Verilerinizin
Korunmasına İlişkin ayrıntılı bilgi Aydınlatma Metnimizde mevcuttur.
 

1-Tarafımızca Toplanan Kullanıcı Bilgileri
Kullanıcıların Komagene MobilApp uygulaması ve Komagene hizmetlerinden
faydalanmalarını sağlamak üzere, üyelik kaydı işlemlerinde, sipariş taleplerinin yerine
getirilmesi ve ödemelerin gerçekleştirilmesi sürecinde, kullanıcılara ait, kimlik (isim/soyisim),
iletişim (cep telefonu numarası/e-posta adresi/teslimat adresi), ödeme (nakit/banka kartları
tercihi/kart bilgisi) ve öneri veya şikâyet gibi bilgiler Komagene tarafından toplanmaktadır.
 

2-Bilgilerin Kullanma Amaçları
Komagene tarafından toplanan Kullanıcı bilgileri, sipariş teslimi, tahsilat ve faturalandırma
işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi, talep ve şikayetlerin alınması ve cevaplanması,
Kullanıcının tercihleri doğrultusunda reklam ve tanıtım hizmetleri verilmesi, kampanya
duyurularının yapılması ve bilgi güvenliği süreçlerini yürütmek amacıyla toplanmaktadır.
Kullanıcı deneyimlerini ölçümleyerek hizmetlerimizin ve sunduğumuz ortamların
performansının geliştirilmesi, kullanıcıların tercih ve kullanım alışkanlıkları doğrultusunda
özelleştirilmesi amaçlarıyla kalıcı ve/veya tanımlayıcı çerezler de kullanılmakta olup, bu
bilgilerin toplanması kullanıcı onaylarına bağlı olarak gerçekleştirilmektedir.
 

3-Bilgilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması
Komagene tarafından toplanan kişisel veriler, yukarıda açıklanan amaçların
gerçekleştirilebilmesi için iş ortaklarımızla ve ürün/hizmet tedarik ettiğimiz kişi ve kurumlarla
veya yasal mevzuatın zorunlu kıldığı hallerde yetkili, resmi kurumlarla paylaşılabilir.
Kullanıcı bilgileri, üçüncü kişilerle, resmi kişi ve kurumlarla yasal zorunluluk gereği
yapılanlar istisna olmak üzere, hizmet amacının gerekli kıldığı ölçüyle sınırlı olarak
paylaşılmaktadır.
4- Bilgilerinizin Saklanması Ve Korunması
Bilgileriniz, toplama amacımızın gerektirdiği ve yasal mevzuata uygun sürelerle saklanmakta
olup, Komagene bilgilerinizin muhafazası ve güvenliği için gerekli tüm teknik ve idari
tedbirleri almakta, üçüncü kişilerle akdettiği sözleşmelerde gerekli gizlilik şartlarına yer
vermektedir.

5- Kullanıcı Sorumluluğu
Komagene’ye kullanıcılar tarafından sağlanan bilgilerin gerçeğe uygunluğu ve güncelliği
kullanıcıların sorumluluğundadır. Bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, Kullanıcı
tarafından güncellenmedikçe Komagene’nin mevcut bilgiler üzerinden işlem yapma hak ve
yetkisi bulunmakta olup, bu husus nedeniyle Komagene’ye karşı hiçbir zarar ve tazminat
iddiasında bulunulamaz.
Kullanıcının Komagene MobilApp hizmetlerinden yararlanabilmek amacıyla kullandığı
sistem erişim araçlarının (üyelik bilgileri, şifre ve sair) güvenliği ve muhafazasına ilişkin tüm
sorumluluk Kullanıcıya aittir.


Kullanıcı, Komagene MobilApp uygulamasını sözleşme koşullarına ve hukuka uygun
kullanmakla ve yazılımına zarar vermemekle yükümlüdür.


6-Komagene MobilApp Uygulaması ve Gizlilik Politikasında Değişiklik Yapma Hakkı
Komagene, Komagene MobilApp uygulaması ile sunduğu hizmetlerde her türlü değişikliği
önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme, kullanımını askıya alma veya durdurma
hakkını saklı tutmakta olup, işbu Politika metni üzerinde de her zaman güncelleme yapma
hakkını sahiptir.

Franchise Başvuru Formu
price list mobile-1